Ervaring

Voorneman van Weerd is breed inzetbaar in vele branches en sectoren.
Voorbeelden zijn:
• particulier bedrijfsleven (Ondernemingsraad, Managementteam, Raad van Bestuur)
• energiebedrijven (Ondernemingsraad)
• provincies (Provinciale Statencommissies, Ondernemingsraad, informatie-bijeenkomsten,
  Awb-hoorzittingen, reorganisatieprocessen)
• waterschappen (Algemeen Bestuur, Bestuurscommissies, Bezwaren- en Plaatsingscommissies)
• ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen
• kamers van koophandel
• onderwijs (Bestuur)
• woningcorporaties
• verenigingen.

Opdrachtgevers zetten ons bureau ook in voor de verslaglegging van vergaderingen, die een (zeer) vertrouwelijk karakter hebben. Voorbeelden daarvan zijn:
• een functiewaarderingscommissie
• een klachtencommissie
• een vertrouwenscommissie.