Werkwijze

De opdrachtgever kan voor verschillende vormen van verslaglegging kiezen.
Dit kan variëren van een beknopt verslag, een uitgebreider verslag tot een woordelijk verslag (dat aan de hand van een geluidsopname wordt uitgewerkt), zonodig inclusief een afzonderlijke besluitenlijst.

Wij vinden het belangrijk vooraf goed geïnformeerd te worden over de onderwerpen, die in een vergadering worden behandeld.